دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

آرشیو / پایان نامه ها

 
جلسه دفاع رساله خانم مرضیه سادات سجادی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله خانم مرضیه سادات سجادی

جلسه دفاع رساله خانم مرضیه سادات سجادی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/02/05      تعداد بازدید: 8
جلسه دفاع رساله  آقای علی غلامی درگاه
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله آقای علی غلامی درگاه

جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی غلامی درگاه دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش مطالعات نظری جنسیت در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/02/05      تعداد بازدید: 11
جلسه دفاع رساله خانم فهیمه سعادتمند
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله خانم فهیمه سعادتمند

جلسه دفاع پایان‌نامه خانم فهیمه سعادتمند نواران دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش زن و خانواده در دانشگاه ادیان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/02/05      تعداد بازدید: 13
جلسه دفاع رساله خانم خانم فاطمه فهیمی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله خانم خانم فاطمه فهیمی

جلسه دفاع رساله دکتری خانم فاطمه فهیمی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش مطالعات تطبیقی زن در ادیان در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/02/05      تعداد بازدید: 7
جلسه دفاع پایان نامه آقای امید توتچی فتیدهی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه آقای امید توتچی فتیدهی

جلسه دفاع پایان‌نامه آقای امید توتچی فتیدهی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/02/05      تعداد بازدید: 10
جلسه دفاع پایان نامه خانم دلخواه احسانی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه خانم دلخواه احسانی

جلسه دفاع پایان‌نامه خانم دلخواه احسانی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش زن و خانواده در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/02/05      تعداد بازدید: 11
جلسه دفاع پایان نامه خانم زهره اسمخانی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه خانم زهره اسمخانی

جلسه دفاع پایان‌نامه خانم زهره اسمخانی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش زن و خانواده در دانشکده ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/02/05      تعداد بازدید: 12
جلسه دفاع رساله خانم سمیه برقراری
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله خانم سمیه برقراری

جلسه دفاع رساله خانم سمیه برقراری دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش مطالعات نظری جنسیت در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/02/03      تعداد بازدید: 11
جلسه دفاع پایان نامه ارشد خانم سمانه پورحاتم
دانشکده زن و خانواده برگزار می کند
جلسه دفاع پایان نامه ارشد خانم سمانه پورحاتم

در دانشگاه ادیان و مذاهب، جلسه دفاع پایان‌نامه خانم سمانه پورحاتم دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش زن و خانواده برگزار می گردد.

تاریخ انتشار: 1399/02/02      تعداد بازدید: 501
جلسه شورای تحصیلات تکمیلی رساله دکتری
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه شورای تحصیلات تکمیلی رساله دکتری

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی رساله دکتری آقای جواد خسروی بابادی دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام

تاریخ انتشار: 1398/10/09      تعداد بازدید: 521
جلسه دفاع رساله دکتری خانم آذرطوس
دانشکده زن و خانواده برگزار می کند
جلسه دفاع رساله دکتری خانم آذرطوس

جلسه دفاع رساله دکتری خانم آذرطوس، در دانشگاه ادیان برگزار می‌گردد.

تاریخ انتشار: 1398/10/02      تعداد بازدید: 188
 جلسه دفاع رساله دکتری جناب آقای محسن اخباری
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع رساله دکتری جناب آقای محسن اخباری

جلسه دفاع رساله دکتری جناب آقای محسن اخباری، در دانشگاه ادیان برگزار می‌گردد.

تاریخ انتشار: 1398/10/02      تعداد بازدید: 242
جلسه دفاع پایان نامه ارشد دانشکده زن و خانواده
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه ارشد دانشکده زن و خانواده

دفاع پایان‌نامه سرکار خانم محدثه محرابی زاده

تاریخ انتشار: 1398/10/02      تعداد بازدید: 447
جلسه شورای تحصیلات تکمیلی طرح نامه خانم فاطمه جعفری مالواجردی
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه شورای تحصیلات تکمیلی طرح نامه خانم فاطمه جعفری مالواجردی

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی طرح نامه خانم فاطمه جعفری مالواجردی، دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش مطالعات نظری جنسیت، در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1398/09/30      تعداد بازدید: 204
جلسه پیش دفاع رساله آقای محسن اخباری
در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید
جلسه پیش دفاع رساله آقای محسن اخباری

جلسه پیش دفاع رساله آقای "محسن اخباری" دانشجوی رشته مطالعات زنان گرایش مطالعات نظری جنسیت در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1398/09/30      تعداد بازدید: 148
جلسه دفاع رساله دکتری
دانشکده زن و خانواده برگزار می نماید:
جلسه دفاع رساله دکتری

جلسه دفاع رساله سرکار خانم مریم احمدیه، دانشجوی دکتری رشته مطالعات زنان، با عنوان «حقوقی کردن گزاره‌های اخلاقی در روابط زوجین»

اساتید راهنما و مشاور: دکتر حکمت‌نیا و آیت‌الله علیدوست
اساتید داور: دکتر حبیبی‌تبار، دکتر وزیری‌فرد و سرکار خانم دکتر شریف

زمان و مکان برگزاری جلسه: چهارشنبه 98/02/11، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده زن و خانواده

تاریخ انتشار: 1398/02/10      تعداد بازدید: 713
مراحل پیشنهاد موضوع رساله دکتری و پایان نامه ارشد
قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری
مراحل پیشنهاد موضوع رساله دکتری و پایان نامه ارشد

نکاتی که دانشجو، در تمامی مراحل، مد نظر خواهد داشت، عبارتند از:

 

  1. در تمامی مراحل، مصوبه از طریق ایمیل به دانشجو ابلاغ خواهد شد.
  2. حضور دانشجو در مرحله اول الزامی نیست اما در صورت صلاحدید اعضای شورای علمی دانشکده، می‌تواند الزامی شود.
  3. فرم‌ها در قالب فایل word به آدرس thesis1392@gmail.com  باید ارسال گردد.

 

تاریخ انتشار: 1397/05/13      تعداد بازدید: 1320
مناصب سیاسی- اجتماعی زنان از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی ایران (مبانی و قلمرو)
اولین دفاعیه دکتری در دانشکده زن و خانواده صورت گرفت
مناصب سیاسی- اجتماعی زنان از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی ایران (مبانی و قلمرو)

جلسه دفـاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان مناصب سیاسی- اجتماعی زنان از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی ایران (مبانی و قلمرو) در گروه حقوق زن در اسلام معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده زن و خانواده برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/07/23      تعداد بازدید: 2031
موضوعات مصوب دانشکده زن و خانواده در سال 1395
موضوعات مصوب دانشکده زن و خانواده در سال 1395

در سال 1395 از میان موضوعات ارائه شده توسط دانشجویان دانشکده زن و خانواده، پس از بررسی در گروه، سه موضوع به تصویب رسید.

تاریخ انتشار: 1396/02/26      تعداد بازدید: 1534
گزارش از جلسات بررسی موضوعات پایان نامه های دانشکده
گزارش از جلسات بررسی موضوعات پایان نامه های دانشکده

موضوعات پیشنهادی پایان نامه‌‌های 15 تن از دانشجویان دانشکده (هشت دانشجوی ورودی سال  92، شش دانشجوی ورودی‌ 93 و یک دانشجوی ورودی 94) در جلسات دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاریخ انتشار: 1396/02/26      تعداد بازدید: 1248
« قبلی  1  2  بعدی »
صفحه
26 نتیجه
دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز