دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

ساختار سازمانی

 
تاریخ انتشار: 1395/01/18    تعداد بازدید: 4968

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی، لیست پست‌ها و شرح وظایف دانشکده‌ زن و خانواده

ساختار تفصیلی دانشکده زن و خانواده

 

پست‌های سازمانی دانشکده


1-(1) دانشکده زن و خانواده
(*) رئیس دانشکده زن و خانواده


1-1-(1) معاونت آموزشی و پژوهشی


 (*) معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده زن و خانواده (دبیر شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده زن و خانواده)


1)    کارشناس امور آموزشی و پژوهشی دانشکده زن و خانواده
2)    (***) کارشناس امور آموزشی و پژوهشی دانشکده زن و خانواده


2-1-(1) گروه آموزشی و پژوهشی


3)    عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی و پژوهشی


4)    (***) عضو هیأت علمی و معاون مدیرگروه آموزشی و پژوهشی


5)    عضو هیأت علمی گروه آموزشی و پژوهشی


3-1-(1) گروه آموزشی و پژوهشی


6)    عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی و پژوهشی


7)    (***) عضو هیأت علمی و معاون مدیرگروه آموزشی و پژوهشی


8)    عضو هیأت علمی گروه آموزشی و پژوهشی


4-1-(1) گروه آموزشی و پژوهشی


9)    عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی و پژوهشی


10)    (***) عضو هیأت علمی و معاون مدیرگروه آموزشی و پژوهشی


11)    عضو هیأت علمی گروه آموزشی و پژوهشی


شرح وظایف پست‌های سازمانی دانشکده

 

رئیس دانشکده


•    برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر کلیه فعالیت‌های گروه (فعالیت‌های آموزشی، تحقیقی و پژوهشی و ...)؛
•    برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر کلیه فعالیت‌های معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده (تهیه برنامه آموزشی گروه‌ها در شروع هر نیمسال تحصیلی، انتخاب واحد و حذف و اضافه دروس، درخواست صدور احکام آموزشی دانشجویان گروه و فعالیت‌های پژوهشی گروه، امور مربوط به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، پیگیری امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی)؛
•    فراهم ‌آوردن زمینه‌های لازم برای ایجاد گروه، گرایش و مقاطع تحصیلی جدید در دانشکده؛
•    بررسی و برآورد نیازهای نیروی انسانی و مالی دانشکده و اعلام آن به معاونت اداری- مالی دانشگاه و نیازهای تجهیزاتی، کتب، نشریات تخصصی و ... و اعلام آن به واحد‌های مربوطه؛
•    ایجاد ارتباط و هماهنگی با رئیس و معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده؛
•    تلاش به‌منظور توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و آموزشی دانشکده؛
•    تشکیل و نظارت بر کار شورای آموزشی- پژوهشی، شورای تحصیلات تکمیلی و کمیته‌های تخصصی دانشکده و شرکت در جلسات شوراى دانشگاه؛
•    تشکیل و برگزاری سمینارها، همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی و آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها با همکاری واحد‌های ذی‌ربط (حراست، معاونت دانشجویی- فرهنگی، دفتر روابط عمومی و امور بین‌المللی و معاونت اداری– مالی)؛
•    برقراری ارتباط با نهاد‌ها، مؤسسات و مراکز علمی و آموزشی داخل یا خارج از کشور به‌منظور انجام مبادلات علمی؛
•    تحقیقات و پژوهش‌های علمی بنیادی در حیطه‌ی تخصص بر حسب نیازهای کشور و جهان بر اساس اولویت‌های تعیین شده؛
•    برقراری روابط دانشگاهی و مبادله استاد و دانشجو با دیگر دانشگاه‌ها حتی در خارج از کشور از طریق انعقاد قراردادهای فرهنگی و دانشگاهی؛
•    بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصل‌ها و تجدیدنظر در عناوین درس‌ها (از حیث اصلی یا اختیاری بودن) و همچنین تعیین محتوی دروس با توجه به آخرین پیشرفت‌های علمی برای تصویب در شوراهای ذی‌ربط؛
•    انجام اقدامات لازم به‌منظور بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی در دانشکده با توجه به ارزشیابی‌های انجام‌گرفته و ارائه شده در پایان هر ترم و سال تحصیلی از گروه برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی آموزشی؛
•    بررسی و اظهارنظر در امور مرتبط با جذب، ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی در شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارائه مصوبات به معاونت آموزشی؛
•    ارائه تقاضای مدیرگروه برای دعوت از اساتید مدعو به همراه اعلام نام دروس و معرفی استاد به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده؛
•    کمک به تأمین اساتید موردنیاز گروه‌های دانشکده از سایر دانشکده‌ها یا خارج از دانشگاه؛
•    نظارت بر برگزاری آزمون‌های دکتری تخصصی در گروه‌های آموزشی؛
•    عضویت در کمیته تخصصی مصاحبه پذیرفته‌شدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به‌منظور پذیرش دانشجویان اصلح و شایسته و اعلام اسامی قبول‌شدگان مصاحبه به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده


وظایف آموزشی


•    تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی با همکاری گروه‌های آموزشی و سایر اشخاص واجد شرایط؛
•    نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به امتحانات پایان نیمسال و سایر دوره‌های آموزشی؛
•    اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آن‌ها؛
•    انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی.


وظایف پژوهشی


•    برنامه‌ریزی جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوباتی که توسط معاونت و مدیریت‌های پژوهشی دانشگاه ابلاغ می‌گردد؛
•    کمک در تدوین برنامه راهبردی و سیاست‌های پژوهشی دانشکده و گروه‌ها با معاونت پژوهشی و دفتر برنامه‌ریزی، تدوین و بهبود روش‌ها و شناسایی اولویت‌های پژوهشی دانشکده و اعلام به معاونت پژوهشی دانشگاه؛
•    پایش و ارزشیابی عملکرد فعالیت‌های پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشکده و نقد نقاط ضعف و قوت، ارائه راهکارها در جهت رفع موانع شناسایی‌شده و گزارش به معاونت پژوهشی دانشگاه؛
•    بررسی طرح‌ها و پایان‌نامه‌های اعضاء هیأت علمی و محققین دانشکده طبق دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه؛
•    ترغیب دانشجویان و اعضاء هیأت علمی جهت مشارکت فعال دانشجویان در تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی؛
•    ترغیب و تشویق اعضاء هیأت علمی به انجام پژوهش‌های کاربردی، فرصت مطالعاتی، شرکت در همایش‌های علمی داخل و خارج کشور، تألیف و ترجمه کتاب و نگارش مقالات علمی؛


وظایف مربوط به مکاتبات


•    دریافت نامه‌ها، تنظیم کارتابل نامه و ارائه آن به رئیس دانشکده؛
•    تهیه و صدور نامه با توجه به دستور رئیس و تعیین اولویت و فوریت آن و پیگیری نامه‌ها، دستورات و امور ارجاعی رئیس و ارائه گزارش نتایج آن؛


وظایف مربوط به جلسات و ملاقات‌ها


•    انجام کلیه امور لازم جهت تشکیل جلسات دانشکده (دعوت از افراد، هماهنگی مکان و زمان جلسه، پذیرایی، امور خدماتی و ...)؛
•    نظارت بر تشکیل منظم و تنظیم صورت‌جلسات شورای دانشکده و کمیته منتخب دانشکده و ارسال و پیگیری آن‌ها؛


وظایف اداری و اجرایی دانشکده


•    برآورد وسایل و لوازم موردنیاز و ارسال درخواست خرید بر اساس دستورالعمل‌ها و مقررات و پیگیری تأمین آن‌ها و پیگیری و انجام کلیه امور اداری و اجرایی دانشکده؛
•    دریافت لیست اساتید مدعو در هر نیمسال تحصیلی از کارشناس امور آموزشی دانشکده و تأیید رئیس دانشکده به‌منظور تنظیم قرارداد حق‌التدریس و پیگیری کلیه امور مربوطه تا زمان واریز مبلغ قرارداد؛
•    برنامه‌ریزی جهت پیش‌بینی، پیگیری و جذب اعتبارات موردنیاز در فصول مختلف بودجه برای دانشکده جهت نیل به اهداف مورد‌نظر؛
•    دریافت اخبار و اطلاعات موردنیاز از مدیران گروه‌ها، کارشناسان امور آموزشی و پژوهشی جهت به‌روزرسانی سایت دانشکده و مدیریت محتوایی سایت؛
•    دریافت گزارش سالانه از گروه‌ها و معاونت‌ها و آماده کردن گزارش جامع دانشکده جهت ارائه به ریاست دانشگاه.
•    اطلاع‌رسانی در خصوص آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت، هیأت امناء دانشگاه و ... به اعضای هیأت علمی؛
•    ارتباط با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تأیید مدارک و مستندات پژوهشی اعضای هیأت علمی؛
•    برنامه‌ریزی جهت انجام به‌موقع امور مربوط به موظفی، ترفیع، ارتقاء، تبدیل وضعیت و احتساب سنوات اعضای هیأت علمی و برگزاری منظم کمیته منتخب دانشکده؛

 

کارشناس امور آموزشی و پژوهشی دانشکده


وظایف آموزشی مربوط به دانشجویان


•    همکاری و هماهنگی در خصوص تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌های لازم برای جذب دانشجو (جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز جهت تهیه اقلام تبلیغاتی دانشگاه جهت ارائه به اداره روابط عمومی دانشگاه)؛
•    همکاری با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی جهت برگزاری امتحانات پایان نیمسال کلیه دانشجویان و آزمون‌های جامع مقطع دکتری
•    ارائه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه دکتری و اعلام رتبه‌های دانشجویان‌ برتر در هر نیمسال تحصیلی؛
•    همکاری با گروه‌های آموزشی در خصوص برگزاری مصاحبه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و اعلام برنامه زمانی آن به داوطلبان؛
•    تشکیل پرونده داوطلبان قبل از جلسه مصاحبه و جمع‌بندی و آماده‌سازی فرم‌های مصاحبه‌ها داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری از گروه‌های آموزشی دانشکده و ارائه آن به معاون آموزشی- پژوهشی دانشکده؛
•    ارسال صورت‌جلسه برگزاری آزمون جامع دانشجویان به معاونت آموزشی جهت بایگانی در پرونده دانشجو؛
•    تأیید فرم تسویه‌حساب دانشجویان؛
•    استخراج گزارشات مختلف از وضعیت آموزشی دانشجویان و اساتید و اعلام آن به مدیران گروه‌های دانشکده و معاون آموزشی- پژوهشی؛
•    رسیدگی به مسائل مربوط به اساتید ازجمله صدور نامه سابقه تدریس با توجه به درخواست استاد؛
•    آماده‌سازی اخبار و اطلاعات موردنیاز جهت به‌روزرسانی محتوای بخش اختصاص‌یافته به امور آموزشی در سایت دانشکده و ارائه آن‌ها به مسئول دفتر و امور اجرایی جهت درج در سایت دانشکده.


وظایف مربوط به فعالیت‌های پژوهشی دانشکده


•    دریافت لیست اولویت‌های پژوهشی از مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیأت علمی و ارسال آن به معاونت پژوهشی دانشگاه به‌منظور طرح و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه؛
•    همکاری و مشارکت با معاونت پژوهشی دانشگاه در امر خرید کتب و سایر منابع موردنیاز دانشکده و اعضای هیأت علمی؛
•    پیگیری برگزاری کارگاه‌های پژوهشی موردنیاز اعضاء هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان؛
•    دریافت طرح‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی برای تصویب در شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده؛
•    ثبت کلیه‌ی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده از قبیل مقالات (مجلات ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی، ‌علمی تخصصی)، مقالات سمینار‌ها و کارگاه‌ها، کتاب (تألیف و ترجمه)، گزارش علمی، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه در سامانه سیدا به‌منظور رتبه‌بندی و امتیازدهی و تهیه عملکرد شش ماه و یک‌ساله پژوهشی اعضای هیئت‌علمی؛
•    ارائه لیست مجلات معتبر علمی به دانشجویان متقاضی؛
•    همکاری و هماهنگی با معاونت پژوهشی در خصوص اجرای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های ابلاغ‌شده؛
•    نظارت بر ثبت پژوهش‌های مستقل انجام‌شده توسط دانشجویان در بخش اختصاص‌یافته در سامانه سیدا و ارائه آمار این پژوهش‌ها به معاونت آموزشی- پژوهشی دانشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه؛
•    آماده‌سازی اخبار و اطلاعات موردنیاز جهت به‌روزرسانی محتوای بخش اختصاص‌یافته به امور پژوهشی در سایت دانشکده و ارائه آن‌ها به مسئول دفتر و امور اجرایی جهت درج در سایت دانشکده.


وظایف مربوط به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان


•    تأیید فرم شماره 1 (عنوان پیشنهادی) پایان‌نامه یا رساله و اسامی پیشنهادی استاد راهنما و مشاور از دانشجو به‌منظور استعلام تکراری نبودن موضوع از سایت‌های ایران داک، حوزه نت، سیکا و ... و اصلاح نقایص احتمالی عنوان؛
•    ثبت مراحل مختلف پایان‌نامه و رساله در سامانه جامع آموزشی و اعلام نیاز به برگزاری جلسه گروه و ارائه مستندات و استعلام‌های مربوط به فرم شماره 1 در جلسه گروه؛
•    بررسی امکان پذیرش پایان‌نامه یا رساله توسط اساتید پیشنهاد شده به‌منظور رعایت سقف مجاز؛
•    بررسی و ارائه فرم شماره 2 (پروپوزال) پایان‌نامه یا رساله دانشجو به گروه با هماهنگی و تأیید استادان راهنما و مشاور؛
•    به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به امور پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و دریافت گزارش‌های پیشرفت کار فصلی و ارائه گزارش نموداری آن‌ به مدیر‌گروه مربوطه.


وظایف مربوط به برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال، پیش دفاع و دفاع


•    ارائه کلیه فرم‌های مربوط به برگزاری جلسه دفاع (قبل و بعد از جلسه دفاع) و کسب اطمینان از تکمیل فرم‌ها و ارسال به معاونت آموزشی جهت امضاء فرم اعلام آمادگی پیش دفاع و دفاع؛
•    اطلاع‌رسانی و تذکر به دانشجویان در خصوص تطبیق پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها با آیین‌نامه‌ تدوین و نگارش پایان‌نامه و کنترل فایل پایان نامه و رساله دانشجویان بر اساس شیوه نامه مصوب قبل از برگزاری جلسه دفاع‌؛
•    کنترل ارائه مقاله برگرفته از رساله و پایان‌نامه دانشجویان و ارائه گواهی چاپ آن به معاونت آموزشی دانشگاه جهت درج در پرونده بایگانی دانشجویان؛
•    دعوت از اساتید راهنما، مشاور، داور و نماینده دانشکده جهت شرکت در جلسه دفاع و اطلاع به معاونت آموزشی دانشگاه و روابط عمومی؛
•    ارسال صورت‌جلسه تصویب پروپوزال و صورت‌جلسه دفاع از پایان‌نامه و رساله به همراه پیوست‌ها آن (فرم های ارزشیابی و آمادگی دفاع و پیش دفاع) دانشجویان به معاونت آموزشی جهت بایگانی در پرونده دانشجویان؛
•    کنترل انجام اصلاحات نهایی طبق نظر داور یا هیأت داوران در قالب فرم تأیید اصلاحات پایان‌نامه؛
•    ثبت چکیده پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان به دو زبان فارسی و انگلیسی در سایت دانشکده؛
•    اطلاع‌رسانی به دانشجو جهت ارسال درخواست تسویه‌حساب و ارائه مدارک موردنیاز برای واحد دانش‌آموختگان.


وظایف مربوط به کمیته منتخب دانشکده


•    تهیه و دریافت گزارش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده و درج در سوابق اعضای هیأت علمی؛
•    تهیه و تنظیم فرم موظفی اعضای هیأت علمی دانشکده، کنترل صحت مستندات و انجام محاسبات موظفی و ارسال گزارش کسر یا مازاد موظفی به معاونت اداری-مالی دانشگاه و ارسال یک نسخه رونوشت آن به معاونت آموزشی دانشگاه؛
•    تهیه و تنظیم فرم ترفیع اعضای هیأت علمی دانشکده، کنترل صحت مستندات و انجام محاسبات آن و برگزاری کمیته منتخب دانشکده با حضور مدیر برنامه‌ریزی و امور هیأت علمی معاونت آموزشی و ارسال گزارش آن به معاونت آموزشی؛
•    همکاری با کارشناس مسئول امور هیأت علمی جهت ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشکده، کنترل صحت مستندات و درخواست تشکیل کمیسیون‌های تخصصی (کمیسیون فرهنگی و کمیته منتخب دانشکده‌ها...) و ارسال گزارش آن به همراه مستندات به معاونت آموزشی دانشگاه؛
•    همکاری با کارشناس مسئول امور هیأت علمی جهت تبدیل وضعیت یا احتساب سنوات اعضای هیأت علمی دانشکده، کنترل صحت مستندات و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشگاه.

 

مدیرگروه آموزشی و پژوهشی


•    ابلاغ برنامه‌های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیأت علمی اعم از آموزشی (نظری ـ عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن؛
•    تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
•    تجدیدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفت‌ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه‌های به مراجع ذیربط؛
•    تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، پژوهشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا؛
•    ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده به اعضای گروه؛
•    پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
•    انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب‌ها، نشریات و سایر ملزومات موردنیاز گروه به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
•    پیشنهاد طرح‌های پژوهشی که گروه رأساً یا با همکاری گروه‌های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی موسسه؛
•    ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده.

 

معاون مدیرگروه آموزشی و پژوهشی


•    معاون مدیر گروه آموزشی و پژوهشی با تأیید و حکم رئیس دانشکده برای مدت دو سال منصوب می‌گردد و تمامی یا قسمتی از وظایف و اختیارات مدیر گروه آموزشی و پژوهشی حسب مورد به آنان محول می‌گردد.
تبصره: پس از مدت دو سال انتصاب مجدد برای تصدی سمت معاون مدیرگروه، بر اساس ارزیابی گزارش عملکرد دو سالانه وی صورت می‌پذیرد.

 

 نظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز